دسته: از اینجا

  • از اینجا

    «نقطه سر خط» عبارتی است که در دیکته به کار می‌رود. وقتی‌که سطر به پایان نرسیده؛ اما پاراگراف به پایان رسیده است. بنابراین با عبارت نقطه سر خط… هرجای سطر که باشد نقطه گذاشته می‌شود و همه‌چیز از سطر بعد شروع می‌شود.